Skip to content

Bidrag till promenadskoter

Har du en funktionsnedsättning kan du ha möjlighet till att få bidrag till köp av en Promenadskoter. En promenadskoter är ett hjälpmedel som kan göra dig mer självständig och aktiv i din vardag.

Beroende på vart i landet du bor kan det variera om detta är möjligt för just dig eller inte. Det är de individuella regionerna och kommunerna som själva bestämmer vilka regler och villkor som gäller just där du bor.

Medicinskt godkänd

Alla våra promenadskoters är Medicinskt godkända vilket innebär att de är speciellt framtagna för att vara just hjälpmedel. Vidare är de noggrant testade för att klara högt ställda krav på både kvalité och funktion. Instruktionsboken beskriver tydligt hur fordonen ska användas samt hur det ska skötas. För att du ska ha möjlighet att få bidrag till promenadskoter behöver produkten vara medicinskt godkänd. Samtliga av våra promenadskoters är godkända enligt det nya regelverket, förordning om medicintekniska produkter (MDR), som började gälla i maj 2021.

CE-märkt

Som en del av att vara medicinskt godkända är samtliga av våra promenadskoters CE-märkta enligt det medicinska direktivet. Även laddaren till batterierna är CE-märkt.

MDR medicinskt godkänd. Förordning om medicintekniska produkter. Promenadskoter

Kan jag få bidrag för inköp av en Promenadskoter?

Börja med att kontakta vårdcentralen eller hälso- och sjukvården i kommunen där du bor. Där får du mer information om just du har möjlighet att få bidrag på en del av beloppet, eller hela beloppet för inköp av en Promenadskoter.

Läs mer på www.1177.se genom att klicka på den gröna knappen här nedan.